Page 29 - BMC Innovations
P. 29
Vmax = p2p x subA ในการแข่งขันจักรยานไทม์ไทร์อัล สิ่งเดียวที่ขวางระหว่างนักปั่นกับการท าเวลาที่ดีที่สุดก็คือแรงต้านอากาศ ที่ นักปั่นทุกคนต้องเอาชนะให้ได้ เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และเมื่อความเร็วเกินกว่า 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรง ต้านอากาศนั้นมากกว่าแรงต้านที่เกิดจากการหมุนไปของยางบนพื้นถนน และแรงเสียดทานในชิ้นส่วนกลไก ต่างๆ รวมกันเสียอีก การจัดการกับแรงต้านอากาศนั้นไม่ใช่เพียงแค่ท ากับตัวจักรยาน แต่ต้องคิดรวมไปถึงท่าทางการปั่นด้วย หลักการออกแบบเพื่อจัดการกับแรงต้านอากาศ ด้วยการจัดการกับท่านั่งและรูปทรงของจักรยาน
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34