Page 20 - BMC Innovations
P. 20
BWC: Big Wheel Concept ล้อขนาด 29 นิ้ว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจักรยานเสือภูเขา จากการควบคุม ความนุ่มนวล ความ มั่นใจที่เพิ่มขึ้น ท าให้การปั่นในทางที่ท้าทายเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น และแน่นอนด้วยความเร็วที่สูงขึ้น สิ่งที่ เป็นข้อพิสูจน์คือผลการแข่งขันในปี 2013 และต าแหน่งแชมป์ โลกในปี 2014 ของ Julien Absalon สมรรถนะที่ได้นั้นไม่ใช่เพียงเพราะใส่ล้อที่ใหญ่ขึ้น แต่เฟรมและส่วนประกอบทั้งหลายได้รับการออกแบบ ปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์จากล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ องศาของเฟรมที่เปลี่ยนไป การปรับค็อกพิท กะโหลกที่ต ่า และหางหลังที่สั้น ท าให้ควบคุมและบังคับทิศทางท าได้ง่ายและคล่องตัวขึ้น ส่วนคอแฮนด์ที่ สั้นลงและท่อบนที่ยาวขึ้นก็ท าให้ปั่นได้อย่างมั่นใจขึ้น ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นจากความรู้สึกที่จักรยานเคลื่อนที่ไปอย่างอันหนึ่งอันเดียวกันกับนักปั่น ท าให้การเข้าโค้งจึงไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาตอบสนองอีก ต่อไป แต่เป็นเหมือนสัญชาตญาณ เสถียรภาพที่สูงขึ้น ด้วยสามารถรักษาให้ล้ออยู่ในเส้นทางและสัมผัสพื้นได้ดีขึ้น ท าให้นักปั่นมีความมั่นใจที่จะไปให้เร็วขึ้น จักรยานเสือภูเขาที่ไม่ใช่แค่ใช้ล้อใหญ่ แต่ทุกยังส่วนถูกออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากล้อที่ใหญ่ขึ้นได้เต็มที่
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25