อะไหล่เสริมคลิปเลส LOOK: KEO SPACER BLACK | PRODUCTS | AsiaBike (asiabike.com )
Find a retailer CustomerRegister History Subscribe CALL CENTER +66 81 133 0063Component PRODUCTS

NEW ARRIVALS

Brand

Bikes

Bikes Trainer

Component

Accessories

Apparel

Tools

SHARE BUY "รวมกันมาราคาพิเศษ"

อะไหล่เสริมคลิปเลส LOOK: KEO SPACER BLACK

อะไหล่เสริมคลิปเลส LOOK: KEO SPACER BLACK

TECHNICAL SPECIFICATIONS
GENERAL
Use                                        Compensate flat sole low curve R > 185
Compatibility                     KEO grip / KEO cleat 

Thickness                            1,5 mm

กลับ

2016 ASIABIKE warranty Term & Conditions Professionals