HISTORY | AsiaBike (asiabike.com )
Find a retailer CustomerRegister History Subscribe CALL CENTER +66 81 133 0063
 

เอเซียไบค์... คัดสรร แต่สิ่งที่คุ้มค่า

กว่าจะมาเป็นเอเชียไบค์ ในวันนี้ เราได้ทำงานในวงการผู้นำเข้าจักรยานมากว่า ๒๐ ปี ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สะสมมา ทำให้เอเชียไบค์มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจักรยานอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนเอเชียไบค์มาโดยตลอด พวกเราจึงได้สร้างคำขวัญสำคัญ และบอกตนเองเสมอว่า เราจะ คัดสรรแต่สิ่งที่คุ้มค่า มาให้ตลาดด้วย ปณิธานที่ว่า เราจะคัดสรรแต่สิ่งที่คุ้มค่า จึงเป็นสัญญาใจของพวกเราที่จะทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ที่สุดเริ่มตั้งแต่การเลือก Brand สินค้าเข้ามาจำหน่าย จะต้องหาข้อมูลในตลาด สอบถามความต้องการลูกค้า ศึกษาข้อมูลอื่นประกอบจากต่างประเทศ เจรจาขอเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเงื่อนไขการค้าที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อลูกค้าในตลาดของเรา ตลอดจนการเรียนรู้ดูงานจากผู้ผลิต ตั้งแต่การออกแบบ เลือกวัตถุดิบ นวัตกรรมการผลิต เทคโนโลยี่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เรื่อยมาจนถึงรูปแบบ สีสัน และ สเปคสินค้า ศึกษาคุณสมบัติพิเศษที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งในตลาด ตลอดจนการรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการหลังขาย เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเราไม่ละเอยแม้แต่เรื่องเล็กน้อย

จากการติดต่อที่ดีย่อมมีผลให้นโยบายการตั้งราคาขายของเอเชียไบค์ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลหรือที่ว่าคุ้มค่าที่สุด เพราะเราจะต้องแสวงหาเงื่อนไขการซื้อที่ได้ประโยชน์ เลือกระบบขนส่งที่ประหยัด เรามีโปรแกรมการนำเข้า ชิปปิ้งที่เป็นพนักงานของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และประหยัด จึงส่งผลให้เอเชียไบค์มีสินค้าในราคาที่ไม่แพง คุ้มค่า อาจพูดได้ว่าสินค้าใดที่เอเชียไบค์นำเข้ามาราคาจะดีที่สุด

ต่อมาเป็นเรื่องสำคัญคือการตลาดที่เอเชียไบค์ มุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะทำการสื่อสารการตลาด คือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าในสื่อต่าง ๆ ทั้งนิตยสาร Social networks ต่าง ๆ เช่น Asiabike.com, Thaimtb.com, Facebook, Line

การจัด Event ต่าง ๆ การร่วมงานแสดงสินค้าจักรยาน การจัด Booth ณ จุดขาย มีทีมนักแข่งของเรา การใช้ Brand Ambassader ช่วยประชาสัมพันธุ์ การทำงานร่วมกับ organizer อื่น การประชาสัมพันธ์ร่วมกับดารา การจัดแข่งขัน การจัดทริปท่องเที่ยว จัดกิจกรรมอื่น และการนำสินค้าไปให้ทดสอบคุณภาพ ร่วมกับผู้ผลิต

ทีมงานขายไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เสนอสินค้า ข้อมูล และราคาเท่านั้น เราได้ตั้งทีม Sales force ประกอบไปด้วยพนักงานขาย เทคนิค/โปรดักชั่น นักการตลาด เพื่อไปให้ความรู้ชี้แจงรายละเอียดคุณภาพ จุดเด่นสินค้าอย่างละเอียดครบถ้วน โดยกำหนดตารางการเยี่ยมพบตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทยังได้สร้างโปรแกรมสำหรับทีมขายที่มีความสะดวกในการสั่งซื้อได้ทันที รู้จำนวนสินค้าคงเหลือแบบ Real time สามารถดูภาพ สเปคและรายละเอียดสินค้าที่ต้องการในโปรแกรมได้ในทันที

หน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานด้านการคลังสินค้า การจัดส่งสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ การรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง การนับจำนวนที่แน่นอน การทำบาร์โค๊ต กำหนดราคา และการจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม อุณหภูมิไม่ร้อนเกินไป มีการระบายอากาศที่ดี เรายังใช้ระบบ FIFO คือเข้าก่อนออกก่อน เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากโปรแกรม พนักงานผู้มีหน้าที่จะเข้าไปจัดสินค้า ตรวจสอบ ตรวจนับเพื่อความถูกต้องตามคำสั่งซื้อ และนำมาบรรจุหีบห่อให้กล่องที่มีคุณภาพ แข็งแรง ติดชื่อ ที่อยู่ลูกค้า รหัสเลขที่บิลเพื่อสามารถตรวจสอบในภายหลังหากมีปัญหาในเรื่องขนส่ง หุ้มห่อพลาสติกอีกชั้นเพื่อกันน้ำ ความชื้นและป้องกันการสูญหายระหว่างทาง ทีมขนส่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ ลงบัญชีอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจความถูกต้อง ก่อนนำไปส่งยังบริษัทขนส่งที่ท่านกำหนด เรามั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าได้ภายใน 3 วันทำการ

นี่เป็นความตั้งใจของเอเชียไบค์ ทีมีต่อคำว่า คัดสรรแต่สิ่งที่คุ้มค่า พวกเราขอรับปากว่าจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่อเอเซียไบค์ด้วยดีเสมอมา โดยสัญญาว่าจะส่งความปรารถนาดีนี้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อตอบสนองต่อท่านทั้งหลายด้วยความจริงใจ

2016 ASIABIKE warranty Term & Conditions Professionals