Page 2 - BMC Innovations
P. 2
who is BMC “world-leading Swiss, premium, performance cycling manufacturer” Racing Teams ผู้ผลิตจักรยานชั้นน าของโลก ที่เน้นความเป็นสวิส คุณภาพและสมรรถนะสูง ความเป็นสวิส: คุณภาพสูง เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ความแม่นย า เป็นสิ่งที่ BMC ต่างไปจากคู่แข่งทั้งหลาย คุณภาพสูง: เป็นจักรยานคุณภาพสูง เต็มไปด้วยนวัตกรรม คุณค่าคุ้มราคาไม่ว่าจะเป็นจักรยานในระดับไหน สมรรถนะสูง: ผู้ผลิตจักรยานสมรรถนะสูงรายหลักในอุตสาหกรรม การสนับสนุนทีมแข่งระดับแนวหน้าหลายประเภท ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องประเมินสมรรถนะ แต่ Impec Lab ยังให้ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยปรัชญาที่ถือว่านักปั่นคือศูนย์กลาง เทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นเน้นเพื่อส่งเสริม สมรรถนะ และประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่ว่าเป็นการชี่ระดับไหนก็ตาม
   1   2   3   4   5   6   7