"ASIAN FIT" สำหรับหมวกจักรยานสำคัญอย่างไร? | ARTICLES | AsiaBike (asiabike.com )
Find a retailer CustomerRegister History Subscribe CALL CENTER +66 81 133 0063
 


ARTICLES

Promotion !!

Event & NEWS

innovation

  » BMC Innovations

  » Vittoria Innovations

  » BH Innovations

  » Ridley Innovations

  » HOPE Innovations

  » DT Swiss Innovations

  » Reynold Innovations

Product Review

Technique

  » Elite Trainer

"ASIAN FIT" สำหรับหมวกจักรยานสำคัญอย่างไร?
โดย Pattharanit , 16/09/2021 11:57 , ผู้ชม 50 , หัวข้อ : innovation


1

ถ้าหมวกจักรยานที่คุณสวมใส่แล้วไม่สบายศีรษะ อาจจะแคบไป หรือยาวไป ด้วยลักษณะรูปทรงศีรษะของคนเอเชียที่ค่อนข้างกลมกว่าคนทางฝั่งยุโรป อาจจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่มีในหมวกไม่สามารถนำออกมาใช้งานได้เต็ม 100%

2

LIMAR 2022 เห็นความสำคัญของจุดนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นหมวกจากอิตาลี (ยุโรป) แต่ใส่ใจในรายละเอียดจึงออกแบบให้เหมาะสมและพอดีกับศีรษะของคนเอเชีย
โดยทำรูปทรง ASIAN โดยเฉพาะ เพราะหมวกจักรยานที่ดีต้องให้ความกระชับ สบาย เข้ากับรูปศีรษะ ตัวของหมวกต้องให้ประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ดี และดึงเทคโนโลยีต่างๆ เช่นการระบายอากาศ และหลักอากาศพลศาสตร์มาใช้งานได้สูงสุด

Share :

ย้อนกลับ
2016 ASIABIKE warranty Term & Conditions Professionals